Curriculum vitae

Kazimierz G E L L E T A 
ur. 17.12.1955r. w Nowym Sączu

Adres zamieszkania: 

38-404 Krosno; Potok 451
„Żabi Dwór” 
tel. 13-43-257-74
telefon komórkowy 607-361-931

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, Krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie (stopień naukowy, specjalność, uczelnia, wydział/kierunek – rok ukończenia): 

1991 Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii – dr psychologii

1980-1981 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa – studia podyplomowe, filozofia religii

1976-1980 Uniwersytet Jagielloński, Wydz. Filozof.-Hist. – mgr pedagogiki

Przebieg pracy zawodowej:

2001-aktual. Uniwersytet Rzeszowski – starszy wykładowca 
2000-aktual. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – starszy wykładowca
1988-2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Zakład Psychologii – adiunkt
1994-aktual. „GELTER” – usługi psychologiczne, firma własna
1997-2003 Szpital Uzdrowiskowy „Excelsior”, Sanatorium „Stare Łazienki”,
„Biały Orzeł”, „Pod Jodłą”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Ziemowit” S.A., w Iwoniczu Zdroju – opieka psychologiczna nad pacjentami w ramach rehabilitacji ZUS
1983-1988 Studium Nauczycielskie w Krośnie – wykładowca
1981-1983 Szkoła Podstawowa w Głowience – nauczyciel
1980-1981 Szkoła Oficerów Rezerwy WSzOWZmech. we Wrocławiu – podchorąży

Doświadczenie dydaktyczne (Wykłady, zajęcia, przedmioty, dla kogo?, kiedy, itp.):

Wykłady, ćwiczenia, seminaria – psychologia ogólna, rozwojowa, wychowawcza, społeczna, kliniczna, osobowości, człowieka dorosłego, rodziny, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia andragogiczna, profilaktyka i terapia uzależnien, interwencja kryzysowa,socjoterapia, praca z rodziną w kryzysie, podstawy psychiatrii i psychopatologii, kierunki współczesnej psychologii, trening umiejętności wychowawczych – okres pracy w UR, PWSzZ, WSP i SN.

Wykłady i ćwiczenia – filozofia, kultura zawodu – okres pracy w SN a także później w ramach zleconych zajęć na Studiach Menedżerskich.

Wykłady, szkolenia i treningi psychologiczne w zakresie rozmaitych umiejętności psychologicznych prowadzone w środowisku nauczycieli, sportowców – m.in. kadry Polski seniorów tenisistów stołowych, pracowników socjalnych, przedsiębiorców – np. firmy „Goodrich” Krosno, różnorodnych grup młodzieżowych, superwizje dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowj, itd.; 1992-aktualnie.

Ukończone kursy doskonalące:

2007-2010 Udział w grupie superwizyjnej psychoterapeutów pracujących w oparciu o psychodynamiczne rozumienie psychopatologii i procesu terapeutycznego – Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, dr Piotr Drozdowski Superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 240 godz.
2005-2007 Udział w grupie superwizyjnej psychoterapeutów pracujących w oparciu o psychodynamiczne rozumienie psychopatologii i procesu terapeutycznego – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, 160 godz.
2002-2005 Udział w grupie superwizyjnej psychoterapeutów pracujących w oparciu o psychodynamiczne rozumienie psychopatologii i procesu terapeutycznego – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, 240 godz.
2000-2003 Praca w obszarze psychoterapii psychodynamicznej pod superwizją dr. Piotra Drozdowskiego – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, 200 godz.
2000 Certyfikat psychoterapeuty psychodynamicznego Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego w Krakowie
2000 Certyfikat kwalifikacji do prowadzenia profesjonalnej psychoterapii indywidualnej Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Podkarpackiego Oddziału Pomocy Psychologicznej w Krośnie
1999 Letnia Szkoła Psychoanalizy – Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, 35 godz.
1998-1999 Szkoła Psychoterapii – Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, 80 godz.
1998 Letnia Szkoła Psychoanalizy – Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, 40 godz.
1997-1998 Wprowadzenie do terapii Miltona H. Ericksona – Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 56 godz.
1996-1998 Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej – II stopień – Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, 270 godz.
1995-1996 Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej – I stopień Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, 380 godz.
1995 Warsztat: „Terapia systemowa rodzin” – A.Samson, 30 godz.
1993-1995 Dwuletni staż w zakresie terapii Gestalt – Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, 400 godz.
1993 Indywidualne Programy Terapeutyczne w Leczeniu Uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, 30 godz.
1992 Trening Asertywności – Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, 50 godz.
1991-1992 Treningi: terapeutyczny, antystresowy, bioenergetyczny – Ośrodek Terapii Gestalt w Krakowie, 150 godz. 
W sumie 2361 godz.